سداب

رفع سنگ کلیه

قیمت: 6,500 تومان

استفاده در کنار داروی جامع امام رضا جهت رفع سنگ کلیه

بادشکن، ضد دردهای قولنجی (اسپاسمی)، دردهای رحمی، سردردها و نیز ضد دردهای بواسیری

افزایش قوای عقلی و دماغی

گیاه ادرارآور

خشک کننده و کم کننده منی است و نسبت درصد اسپرم ها را بالا می برد.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط