بازگشت

آبغوره دیم با نمک

بدون کود و سم شیمیایی - بطری 1 لیتری

قیمت: 17,000 تومان

- بذر سالم

- غوره دیم

- بدون کود و سم شیمیایی

- کاملا خالص و بدون تلخی

- استفاده از نمک دریا

- کاملا بهداشتی

- بطری 1 لیتری

- حاصل زحمات عشایراستان فارس


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط