تخم مرغ محلی مزرعه

تازه - بسته 15 تایی

- تخم مرغ محلی

- عمدتا بدون لخته خون

- بسته 15 تایی

 

توجه: مبلغ 950 تومان بابت هزینه جعبه تخم مرغ به مبلغ نهایی اضافه شده است.

پیشنهاد: پس از مصرف تخم مرغ ها، جعبه اون رو سالم نگه دارید و در سفارش بعدی تون به پیک مزرعه پس بدید تا هزینه 950 تومانی ظرف بهتون برگردونده بشه...


ثبت نظر و امتیاز