بازگشت

آرد کامل گندم دیم

700 گرمی - آسیاب سنگی

قیمت: 4,500 تومان

- گندم دیم

- بذر سالم

- بدون کود و سم شیمیایی

- آسیاب سنگی 

- آرد با سبوس کامل

- مناسب جهت پخت نان و...


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مشابه