روغن شحم گاو مزرعه

باکیفیت و بوگیری شده - یک کیلویی

قیمت: 84,000 تومان

- تهیه شده از شحم و شله گاو

- بدون یا با حداقل ماسیدگی در دهان یا غذا

- بسیار لطیف، خوشبو و خوش طعم

- بدون مواد افزودنی شیمیایی و مضر

- تولید خانگی و بهداشتی

- وزن با ظرف یک کیلو می باشد.


ثبت نظر و امتیاز