قند قهوه ای شکسته

بسته نیم کیلویی

- گرفته شده از شکر قهوه ای نیشکر

- باکیفیت و جایگزین مناسب قند سفید

- بدون مواد نگه دارنده

- به صورت شکسته

- با طعمی متفاوت نسبت به قند قهوه ای حبه ای

- بسته نیم کیلویی

 

 

اطلاعات تکمیلی:

 

آیا شکر و قند سفید مضر است؟

شکر و قند سفید از اصل چغندر گرفته شده است.

برگ چغندر برای مصرف انسان بسیار مفید است ولی اصل چغندر و شکر و قند حاصل از اصل چغندر برای انسان مضر است.

جایگزین شکر و قند سفید چیست؟

بهترین نوع شکر و قند از نیشکر گرفته می شود. و خواص بسیاری دارد که طرح آن در این مجال نمی گنجد.

شیوه تولید:

شکرقهوه ای با ملاس طبیعی ( مواد باقیمانده از فرآیند تصفیه و استحصال شکر ) را به همراه مقدار مشخصی از آب حل کرده و بعد از اینکه کاملا مخلوط شد، در دستگاه های مخصوصی قالب زده می شود و به صورت حبه قند قهوه ای و یا کله قند قهوه ای درمی آید. کله قند با شکسته شدن به قطعات ریزتر تبدیل می شود.

احتیاط:

متاسفانه برخی افراد سودجو به شکر سفید، ملاس ( مواد باقیمانده از فرآیند تصفیه و استحصال شکر ) می زنند و آن را به عنوان شکر قهوه ای در بازار عرضه می کنند. ویا برخی کارخانه ها در میزان ملاس شکر دخالت کرده و آن را کم می کنند.

کامتون شیرین...


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط