رب به مزرعه

رفع نفخ معده و متعادل کننده اسید معده - 500 گرم

برخی خواص رب به:

- رفع نفخ معده
- رفع سوزش معده
- متعادل کننده اسید معده

به عنوان چاشنی در انواع خورش و غذاها استفاده می شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط