بازگشت

ناردانه (انار خشک) خانگی مزرعه

دانه انار خشک شده - یک کیلویی

قیمت: 25,000 تومان

- دانه انار قرمز خشک شده 

- مزه ملس

- مصرف به عنوان چاشنی

- خانگی و بهداشتی

- حاصل دسترنج زنان روستایی

 

شرایط نگهداری: حتما در یخچال یا محل خنک نگهداری شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط