خرمای کبکاب مزرعه

کارتن 1/2 کیلویی

- خرمای کبکاب بوشهر

- بسته بندی شده در کارتن

- وزن با کارتن حدودا یک کیلو و 150 گرم

نکته:

وزن کارتن ها بین 1 کیلو و 150گرم تا 1کیلو و 250گرم متغیر هست. لذا مبنای قیمت گذاری وزن 1 کیلو و 150 گرم درنظر گرفته شده است.

 


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط